Petrol Diesel Rate

Petrol Diesel Rate

शहर पेट्रोल (प्रति लिटर ) डिझेल (प्रति लिटर )
अहमदनगर १०६.३२ ९२.८४
अकोला १०६.१४ ९२.६९
अमरावती १०६.८१ ९३.३३
औरंगाबाद १०७.१७ ९३.६५
भंडारा १०७.११ ९३.६२
बीड १०७.५९ ९४.०८
बुलढाणा १०७.०५ ९३.५६
चंद्रपूर १०६.९५ ९३.४८
धुळे १०६.०७ ९२.६०
गडचिरोली १०७.५२ ९४.०१
गोंदिया १०७.८५ ९४.३३
हिंगोली १०७.४३ ९३.९३
जळगाव १०७.४३ ९३.९०
जालना १०७.८४ ९४.२९
कोल्हापूर १०७.४० ९३.९०
लातूर १०७.३६ ९३.८५
मुंबई शहर १०६.३१ ९४.२७
नागपूर १०६.०४ ९२.५९
नांदेड १०८.०३ ९४.५२
नंदुरबार १०७.५१ ९३.९९
नाशिक १०६.२५ ९२.७६
उस्मानाबाद १०६.९२ ९३.४३
पालघर १०५.९४ ९२.४४
परभणी १०९.३३ ९५.७३
पुणे १०५.९५ ९२.४७
रायगड १०६.१४ ९२.६३
रत्नागिरी १०८.०४ ९४.५२
सांगली १०६.०५ ९२.६०
सातारा १०६.६४ ९३.१३
सिंधुदुर्ग १०७.९८ ९४.४६
सोलापूर १०६.६७ ९३.१८
ठाणे १०५.९३ ९२.४३
वर्धा १०६.२३ ९२.७७
वाशिम १०६.९१ ९३.४३
यवतमाळ १०७.७१ ९४.२०
Petrol Diesel Rate

तुम्ही तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे रोजचे दर एसएमएसद्वारे देखील जणून घेऊ शकता. इंडियन ऑइल (IOC) ग्राहक RSP<डीलर कोड> ९२२४९९२२४९ या क्रमांकावर पाठवू शकतात.

आणि HPCL (HPCL) ग्राहक ९२२२२०११२२ या क्रमांकावर HPPRICE <डीलर कोड> पाठवू शकतात. BPCL ग्राहक ९२२३११२२२२ या क्रमांकावर RSP<डीलर कोड> पाठवू शकतात.